Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Björkström Gruppen KB

"Bedriva byggverksamhet såsom rivning och byggande av hus(såväl lösvirke som prefabricering). Bygg- och anläggningsarbeten såsom mark- och grundarbeten, murning, stenläggning, resning av byggnadsställningar samt även isolerings-, ventilations- värme, sani tets-, VVS-, puts-, fasad- och takarbeten. Byggnadssnickeri- arbeten såsom inmontering av fönster, dörrar och trappor. Golv-, vägg- och takbeläggningsarbeten, samt in- och utvändiga måleri- arbeten. Handel med personbilar, lastbilar, släpfordon, entreprenadmaskiner, tillika reservdelar och tillbehör till omnämnda fordon. Järnhandels-, VVS- och byggvaror. Byggmaterial, virke, färg, verktyg och byggelmaskiner t ex borrmaskiner, cirkel- och sticksågar, kap- och klyvsågar. Elektriska hushållsmaskiner ljud- och bildanläggningar samt kontorsförbrukningsvaror. Alkoholhaltiga drycker, drycker, livsmedel, kaffe, te, kakao och kryddor. Kläder, skor möbler, hushållsvaror, hälsokost, hygienartiklar, parfym och kosmetika. Bedriva uthyrningsverksamhet såsom uthyrning av personal. bygg- och anläggninsmaskiner, personbilar, lastbilar och släpfordon. Utföra företagstjänster såsom redovisning och bokföring, konsult verksamhet avseende företags organisation, information, lokalvård, kontorsservice och översättningsverksamhet, byggservice samt fastighetsförvaltning."
Org.nr: 969668-3078
Företagsform: Kommanditbolag