Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Mölndal

ADLA Group AB
Org.nr: 559008-6210
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, organisation och kommunikation, entreprenadverksamhet inom bygg, snickeri och markarbeten samt köpa, försälja och förvalta värdepapper och annan lös och fast ege ...
Affärsfastigheter i Mölndal AB
Org.nr: 556606-0249
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mölndals kommun förvärva, bebygga, äga, förvalta och avvyttra fastigheter med bostäder, lokaler eller obebyggda och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets s ...
Agnsjödal Gård AB
Org.nr: 556426-7739
Bolaget skall bedriva uthyrning av hästboxar, konsultverksamhet inom byggverksamhet, fastigheter och entreprenad, fastighetsförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Agrell & Andra Konstruktion AB
Org.nr: 556768-7081
Bolaget ska bedriva konstruktionsarbete inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Ajour Brandsäkerhet AB
Org.nr: 556901-2973
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom brandskydd och brandsäkerhet.
Aktiebolaget CD Bygg Corneliusson & Drevander
Org.nr: 556435-9791
Bolaget skall bedriva entreprenad- och byggverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kraftbolaget
Org.nr: 556460-5136
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam samt dataäga, försälja möbler och inredningar, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning och leasing av maskiner och inventarier inom byg ...
Amber Group AB
Org.nr: 556735-2686
Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet. Byggande av bostadshus och andra byggnader.
AR Bostadsdecket Bygg AB
Org.nr: 556731-6798
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet, att äga och förvalta fastigheter och andelar i fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Arnes Lyft & Bygg AB
Org.nr: 556876-6371
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggindustri, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka handel med aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Asfaltsexperten i Göteborg KB
Org.nr: 969719-9090
Konsultverksamhet inom asfalt och bitumenbranchen samt äga och förvalta fastigheter.
Aspelin-Ramm Projekt AB
Org.nr: 556742-1069
Bolaget ska bedriva byggnads- och anläggningsentreprenader, samt därmed förenlig verksamhet.
Assus AB
Org.nr: 556982-4229
Projektering Renovering Bygg- Snickeriverksamhet Inredningsdesign Uthyrning av lokaler
Backa Bergö Gata Bygg & Entr KB
Org.nr: 969641-0886
Bolaget skall bedriva byggnads, konsultation och entreprenadverksamhet inom byggnads och anläggningssektorn.
Badia Vattenteknik AB
Org.nr: 556911-5586
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och konsultverksamhet inom offentlig badvattenrening och vattenteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Baytrust Bygg och Redovisning AB
Org.nr: 556280-5696
Bolaget skall bedriva bygg- och specialsnickeriverksamhet och fastighetsservice samt tillhandahålla redovisningstjänster och idka därmed förenlig verksamhet.
Bertil Reis Consulting AB
Org.nr: 556742-1101
Bolaget skall bedriva teknisk konsultationverksamhet, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Betonmast AB
Org.nr: 556931-4080
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Billström Riemer Andersson Bygg AB
Org.nr: 556724-5948
Bolaget ska bedriva nyproduktion samt tillbyggnader och fastigheter, främst kommersiella fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Billström Riemer Andersson Mark AB
Org.nr: 556724-3018
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen, uthyrning av maskiner inom byggnads- och vägentreprenadbranschen samt idka därmed förenlig verk ...