Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Mölndal

Alfhöjdens Snickeri AB
Org.nr: 556924-8304
Bolaget ska bedriva uppförande och reparation av byggnader, ägande och förvaltning av fastigheter, tillverkning av och handel med byggmaterial, fastighetsskötsel.
Björkström Gruppen KB
Org.nr: 969668-3078
Bedriva byggverksamhet såsom rivning och byggande av hus(såväl lösvirke som prefabricering). Bygg- och anläggningsarbeten såsom mark- och grundarbeten, murning, stenläggning, resning av byggnadsställningar samt även isol ...
C & D Trading HB
Org.nr: 969671-9310
Import, export och försäljning av konsthantverk, textilier, byggmaterial, bil och båttillbehör.
Greba AB
Org.nr: 556937-4175
Bolaget ska bedriva byggnation av bostadshus och andra byggnader, tillverka köksinredningar, bedriva partihandel med virke och andra byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
H & P Consult AB
Org.nr: 556908-0269
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom bygg- och konstruktion, försäljning av byggmaterial, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Konceptbyggen i Väst AB
Org.nr: 556835-9441
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggverksamhet, handel med byggmaterial, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
LB & TM Fönster AB
Org.nr: 556777-6546
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom samt bedriva service- och reparationsarbeten på fastigheter, villor. Partihandel med byggmaterial.
R. Ardbo Golv Göteborg AB
Org.nr: 556947-5618
Bolaget skall bedriva handel med golv och byggmaterial, värdepapper, byggmaskiner, färger, lacker, lim ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ringöns Underhålls- och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556263-6141
Bolaget skall bedriva service- och underhållsarbete inom byggnadssektorn, byggnadsverksamhet, försäljning av byggmaterial, idka travsportverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rockstile AB
Org.nr: 556627-6878
Bolaget ska bedriva försäljning av kakel, klinker, fix och fogprodukter samt annan byggmaterial samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Sture och Mats El & Automation AB
Org.nr: 556651-2157
Bolaget ska bedriva elektriska installationer, handel med el- och byggmaterial samt äga och förvalta fast egendom ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Tjärndals Fastighets AB
Org.nr: 556781-1285
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, äga och förvalta fastigheter direkt eller genom dotterbolag, import och export av byggmaterial och entreprenadmaskiner samt handel med fast egendom och värdepapper och därmed förenlig ...