Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Mölndal

AWC ProfilDesign HB
Org.nr: 969770-9195
Företaget ska bedriva partihandel med möbler, förbruknings- material inom kontorsbranschen samt profilprodukter. Renovering och nybyggnationer samt övriga byggtjänster och handel med byggvaror och verktyg.
bioss scandinavia EF
Org.nr: 769615-6509
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i form av ett institut utbilda och sprida kunskap inom bioss kunskapsområden: strategisk utveckling och förändring av individ, organisati ...
Björkström Gruppen KB
Org.nr: 969668-3078
Bedriva byggverksamhet såsom rivning och byggande av hus(såväl lösvirke som prefabricering). Bygg- och anläggningsarbeten såsom mark- och grundarbeten, murning, stenläggning, resning av byggnadsställningar samt även isol ...
Carma & Co AB
Org.nr: 556400-0882
Bolaget skall bedriva import, agenturverksamhet och handel med verktyg, tapeter och inredningsdetaljer, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hagal Machinery AB
Org.nr: 556104-2952
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mekanisk verkstadsrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
HydraulKraft Sverige AB
Org.nr: 556955-1160
Bolaget skall bedriva handel, agenturverksamhet och service inom hydrauliska verktyg, industriförnödenheter och lyftteknik och därmed förenlig verksamhet
Inprotec Automation AB
Org.nr: 556835-5407
Bolaget skall bedriva försäljning av matarutrustningar för fordonsindustrin och teknisk konsultverksamhet inom industri- teknik samt försäljning av maskintillbehör såsom chuckar och fasthållande verktyg och automationslö ...
Jicon Works AB
Org.nr: 556785-4285
Bolaget skall bedriva försäljning av järnhandelsvaror samt material för byggnadsindustrin, försäljning av verktyg och maskiner i anslutnng härtill och därmed förenlig verksamhet.
KBet PRIMECO
Org.nr: 916429-6858
Utveckling, tillverkning och marknadsföring av trädgårdsredskap.
NCPE Sweden AB
Org.nr: 556778-8962
Bolaget ska bedriva verksamhet med målerirörelse, konsultation i måleritekniska frågor och handel, service och uthyrning med maskiner och verktyg främst till måleribranschen och byggnads- branschen och därmed förenlig ve ...
Partille Tool Trading AB
Org.nr: 556233-9977
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av verktyg och maskiner samt äga och förvalta fast egendom.
Projektresultat i Göteborg AB
Org.nr: 556673-7853
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet främst tillhandahållande kunskaper och IT-verktyg för att effektivisera företagsprocesser inom projektområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Q Parts KB
Org.nr: 969661-6730
Handel med reservdelar, maskiner samt verktyg, företrädesvis till bilindustrin, samt härmed förenlig verksamhet.
SK Tool Engineering AB
Org.nr: 556620-8764
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt konstruktion och försäljning av maskin- verktyg och därmed förenlig verksamhet.
Stanley Black & Decker Sweden AB
Org.nr: 556192-9760
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av verktyg samt förvärva och förvalta värdepapper och fast egendom, att bevilja lån samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Urban Future Organization Scandinavia AB
Org.nr: 556622-8747
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, försäljning av konsulttjänster inom arkitektur, stadsplanering, industridesign, digialdesign och tillverkningsat försäljning av konsulttjänster inom pedagogik och undervisning. F ...
Zarquon AB
Org.nr: 556978-8606
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastigheter, besiktningar, byggnation och trädgård, samt entreprenadverksamhet, byggnation, förädling och förmedling av fast egendom, anläggning av trädgårdar, uthyrning av ford ...