Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Mölndal

4ÅL Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556710-4269
Bolaget skall bedriva redovisning, bokslut och deklarationer samt all annan ekonomisk och administrativ konsultation.
AB Karit Redovisningsbyrå
Org.nr: 556380-3708
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi, samt handel med värdepapper och därmed förenligverksamhet.
Abrekon AB
Org.nr: 556962-2078
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomisk rådgivning såsom redovisning, bokslut, upprättande av deklarationer, årsredovisningar, utbildning, handel med värdepapper, äga och förvalta lös och fast egendom, kon ...
ANCORA BOKFÖRINGSBYRÅ HB
Org.nr: 916566-1670
REDOVISNING, EKONOMISK KONSULTATION OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Aveny Ekonomi AE AB
Org.nr: 556640-4447
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer, redovisning, dataredovisning, ekonomisk förvaltning, fastighetskonsultationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Baytrust Bygg och Redovisning AB
Org.nr: 556280-5696
Bolaget skall bedriva bygg- och specialsnickeriverksamhet och fastighetsservice samt tillhandahålla redovisningstjänster och idka därmed förenlig verksamhet.
Björkström Gruppen KB
Org.nr: 969668-3078
Bedriva byggverksamhet såsom rivning och byggande av hus(såväl lösvirke som prefabricering). Bygg- och anläggningsarbeten såsom mark- och grundarbeten, murning, stenläggning, resning av byggnadsställningar samt även isol ...
Candelator Konsult AB
Org.nr: 556249-8112
Bolaget skall bedriva redovisning och administration, ekonomiska konsultationer samt annan därmed förenlig verksamhet.
Criscon AB
Org.nr: 559003-6736
Konsultverksamhet inom redovisning och affärsutveckling
Damernas Ekonomibyrå AB
Org.nr: 556783-2067
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning, skatte- rapportering, lönehantering och bokslut.
Denaren AB
Org.nr: 556644-0136
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer, redovisning, dataredovisning, ekonomisk förvaltning, fastighetskonsultioner samt annan därmed förenlig verksamhet.
Eco Förvaltnings AB
Org.nr: 556464-0125
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och konsulting inom ekonomi, äga och förvalta värdepapper, organisationsaktier och därmed förenlig verksamhet.
ECO FÖRVALTNINGS KB
Org.nr: 916837-8843
Ekonomisk, teknisk förvaltning av fastigheter, redovisning och konsult inom ekonomi, äga och förvalta värdepapper, fastigheter och organisationsaktier inom industrin samt därmed förenlig verksamhet.
Effektiv Redovisning i Mölndal AB
Org.nr: 556815-1939
Redovisningskonsult
Ekonomerna i Mölndal AB
Org.nr: 556910-4424
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation, redovisning, administrativa tjänster inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.
EKONOMIKONSULT EVA JOHANSSON KB
Org.nr: 916842-4183
REDOVISNING, BOKFÖRING, SKATTERÅDGIVNING, ADMINISTRATIVA TJÄNSTER, ADB, JURIDISK RÅDGIVNING, FÖRSÄKRINGSOMBUD, UTREDNINGAR
Ekonomikonsult Tore Karlsson AB
Org.nr: 556345-5780
Bolaget skall driva rörelse med företagsadministrativ konsultation och redovisning, handel med värdepapper och handel med fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Försäkringskompaniet Skandinavien KB
Org.nr: 969718-6360
Försäkringsförmedling, värdepappershandel, fastighetsförvaltning, försäkringskonsultation och därmed förenlig verksamhet. Bokförings- och ekonomisk redovisning.
GaSa Administration & Redovisning AB
Org.nr: 556907-0161
Konsultverksamhet inom administration och redovisning, samt därmed förenlig verksamhet. Även idka handel med och förvaltning av aktier och värdepapper, både vad gäller långsiktiga och kortsiktiga placeringar, samt därmed ...
GNAB Gerd Nilsson AB
Org.nr: 556290-9357
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också förvalta bolagets värdepapper samt bedriva handel med värdepapper.