Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Mölndal

Resurserna Västra Götaland AB
Org.nr: 556647-9936
Konsultverksamhet inom: Bokföring, Redovisning, Investeringar, Affärsutveckling, Föreläsning, Kursverksamhet, Coachning, Familjehemsvård, Familjehemskonsulent.
Revisionsfirman Hans Holm AB
Org.nr: 556464-2592
Bolaget ska bedriva internationell konsultverksamhet inom ekonomi och beskattning och utföra revision och redovisning i små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.
Rävekärrs Ekonomi- & Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556645-7791
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende redovisning, bokföring och ekonomistyrning jämte skatterådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tonold Konsult AB
Org.nr: 556232-7816
Bolaget skall idka konsulterande verksamhet inom ekonomi och redovisning samt av konsulterande och förmedlande verksamhet inom konst och konsthantverk och därmed förenlig verksamhet. Dessutom ingår handel med och förvalt ...
Tybrandt Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556949-2522
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomi och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
VPR Redovisning AB
Org.nr: 556802-0761
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva ekonomiska konsultationer, ekonomisk förvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
WALLMENCO AB
Org.nr: 556958-1662
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och övrig företagsadministration samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.