Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomikonsult Tore Karlsson AB

"Bolaget skall driva rörelse med företagsadministrativ konsultation och redovisning, handel med värdepapper och handel med fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556345-5780
Företagsform: Aktiebolag