Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lekeryds Allservice ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast egendom och andra anläggningstillgångar med därtill hörande verksamheter samt bedriva uppdragsverksamhet och kompetensuthyrning inom ett eller flera av följande områden: - ADB- och redovisningstjänst, såsom bokföring och registrering, - parti- och detaljhandel, - hantverk, såsom snickeri, målning och byggnation, - föreningsliv, såsom rådgivning, utbildning, konferenser och läger, - IT, såsom webdesign, intranet och konstruktion, - kultur, såsom musik, konst, utbildning och media, - reklam, såsom layout, skyltar och logos, - service, såsom företagsservice, fastighetsskötsel, hemservice- tjänster och friskvård, - skogs- och naturbruk, såsom avverkning, nyplantering och sköt sel, - transport, såsom uthyrning och körning, - tryckeri- och förlagsverksamhet, såsom bok- och tidningsut- givning, - utbildning, såsom föredrag och kurser, samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 769606-5411
Företagsform: Ekonomisk förening