Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läger i Huskvarna

Lekeryds Allservice ek. för.
Org.nr: 769606-5411
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast egendom och andra anläggningstillgångar med därtill hörande verksamheter samt bedriva uppdragsverksamhet och k ...