Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Huskvarna

B L Competition Specialities AB
Org.nr: 556617-1954
Föremålet för bolagets verksamhet är tekniska lösningar, tillverkning försäljning och uthyrning inom områdena bilar och racing, entreprenadmaskiner, bredband, trafikavstängningar och skyltar samt därmed förenlig verksamh ...
Exposion AB
Org.nr: 556802-6784
Bolaget ska bedriva printverksamhet, framtagning av bildekor, skyltar, banderoller, roll up samt därmed förenlig verksamhet.
Lekeryds Allservice ek. för.
Org.nr: 769606-5411
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast egendom och andra anläggningstillgångar med därtill hörande verksamheter samt bedriva uppdragsverksamhet och k ...
Profilhajen AB
Org.nr: 556705-9224
Bolaget ska bedriva försäljning av profilkläder, arbetskläder, jaktkläder, budosportkläder, presentreklam, skyltar och dekaler samt därmed förenlig verksamhet.