Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Webdesign i Huskvarna

High LED & Wireless Way Communication Sweden AB
Org.nr: 556784-1928
Bolagets verksamhet skall vara reklam, uthyrning och försäljning av LED'LCD-skärmar och W-lan,fotografering, webdesign och promotion inom informationsteknologiområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Lekeryds Allservice ek. för.
Org.nr: 769606-5411
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast egendom och andra anläggningstillgångar med därtill hörande verksamheter samt bedriva uppdragsverksamhet och k ...
LM Data HB
Org.nr: 969667-9241
Handel med datorer. Webhotell på Internet, konsultverksamhet rörande webdesign och förvaltning av fast och lös egendom.