Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hedgrinden Property Consulting AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster, förvärva, försälja, bebygga, äga, utveckla och förvalta fast egendom eller tomträtter, bedriva teknisk och ekonomiskt fastighetsförvaltning, samt driva annan därmed förenligt verksamhet, inkluderande bland annat tillhandahållande av utbildnings-, service- och konsulttjänster inom samhällsbyggnad, bygg- och fastighetsbranschen."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastighetsmäklare - Konsult - Konsulttjänster
Org.nr: 559023-6518
Företagsform: Aktiebolag