Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Gävle

3sc energi AB
Org.nr: 556749-7150
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och sälja produkter och tjänster inom VVS och energibesparing.
A & J Marin Konsult AB
Org.nr: 559001-7249
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom sjö- och anläggningsentreprenader, sjömätning, undervattens- och dykarbeten, kaj och bryggbyggnation och därmed förenlig verksamhet.
A Herbertsson Consulting AB
Org.nr: 559037-3253
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med utbildning och konsultation inom området underhållsteknik för tillverkningsindustrin och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
A T L - Ingenjörsfirma AB
Org.nr: 556301-5741
Bolaget skall bedriva byggnadsstatiska konstruktioner, byggnadsbesiktningar, byggnadskontroll, projekt- och byggledning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A-Relation AB
Org.nr: 556718-0434
Bolagets verksamhet ska vara att som kommunikationsbyrå skapa lönsamhet genom upplevelser som levandegör, utvecklar och stärker kundens varumärke såväl emotionellt som funktionellt.
AB Early Blue
Org.nr: 556843-4806
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bolag och varumärken, bedriva företagsrådgivning och managementkonsultationer, tillhandahålla marknadsföringstjänster och IT-utveckling, erbjudande av RUT och ROT-tjänster samt ...
AB Fenrir
Org.nr: 556819-1703
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
AB Hållaren i Gävle
Org.nr: 556621-5686
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och ekonomiska frågor samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Svenska Grufvan
Org.nr: 556861-0314
Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
AB Två Punkt Ett
Org.nr: 556827-8898
Bolagets verksamhet är att driva affärsutveckling inom ramen för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar som konsult både mot privata och offentliga kunder samt driver därutöver egna affärsprojekt samt d ...
ABF Progress AB
Org.nr: 556880-5724
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet i huvudsak inom utbildning, konferensverksamhet och omställningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ablocare AB
Org.nr: 556976-2288
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, uthyrning av maskiner och utrustning iomo verkstadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Adando - Peter Axlund AB
Org.nr: 556653-2957
Bolaget skall bedriva administrativ konsultverksamhet, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Administrativ ekonomi i Gävle AB
Org.nr: 556542-9775
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och utbildning inom ekonomi och redovisning samt utveckling av administrativa lösningar. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet inom musikproduktion, evenemang och catering ...
Ahlqvist Advice AB
Org.nr: 556838-9653
Föreläsningar, rådgivning och seminarier gällande strategi och marknadsföring samt handel med och förvaltning av värdepapper.
AK Frid AB
Org.nr: 556648-1064
Bolaget skall bedriva HVB-hem och utbildning, handledning och konsultation inom vård och behandling.
AKkurant Friskvård AB
Org.nr: 556967-2313
Bolaget skall bedriva konsult- och kursverksamhet inom området friskvård och hälsa, dessutom bedriva utbildning och konsultverksamhet inom HR-området. Bolaget skall även arbeta med massagepraktik och utbildning inom mass ...
Aktiebolaget Anderblom Handel
Org.nr: 556407-8102
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och utveckla industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna IT- och miljöteknik, marknadsanalys, återvinning och miljökonsultation, samt därmed förenliga eller jämförbar ...
Aktiebolaget Gävle Markkonsult
Org.nr: 556146-2085
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörs-, agentur- och handelsverksamhet inom anläggnings-, byggnads-, fastighets- och transportbranscherna ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Hoppet
Org.nr: 556017-3113
Bolaget ska bedriva rederiverksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.