Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Gävle

Aktiebolaget Husfabriken, Gefle/Dala
Org.nr: 556943-8129
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster avseende försäljning och marknadsföring företrädelsevis inom bygg- och fastighetsbranschen, handel med fastigheter, byggnadsverksamhet, värdepappershandel och därmed f ...
Atton AB
Org.nr: 556861-2856
Konsulttjänster inom administration, lön, HR och utbildning samt hantverk och värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.
Baringo Reklam & Kommunikation AB
Org.nr: 556782-2571
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva reklambyråverksamhet samt konsulttjänster inom PR, information och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Boost Development AB
Org.nr: 556766-1896
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom konstruktionsteknik och processutveckling, till exempel utveckling av maskinprodukter, planering av arbetsflöden, framtagning av kravspecifikationer, beräkningar och verifieringar ...
Boxx AB
Org.nr: 556601-8148
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom administration, företagsledning samt redovisning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Consulting of Gefle AB
Org.nr: 556985-5223
Företaget säljer konsulttjänster framförallt inom försäkringsbranschen, företrädesvis inom fordonsrelaterade försäkringsärenden.Företaget genomför även fordonsvärderingar. Även handel med fastigheter och värdepapper ingå ...
D Pers AB
Org.nr: 556603-2586
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster såsom projektledning, testledning, kvalitetssäkring, systemering, programmering, multimediautveckling, framtagande av utbildningsmaterial och genomförande av utbildningar inom ...
Delving Consulting AB
Org.nr: 556690-4107
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster för ledande projektbefattningar (Projektledning, Testledning och Kravhantering), utbildning och mentorskap inom dessa befattningar samt därmed förenlig verksamhet.
DEVATA HANDELSBOLAG
Org.nr: 916631-5003
HANDEL OCH KONSULTTJÄNSTER AVSEENDE DATA OCH KOMMUNIKATION, ÄGA, FÖRVALTA OCH FÖRMEDLA FASTIGHETER SAMT BYGGNADSVERKSAMHET
Ekonomibolaget i Gävle AB
Org.nr: 556983-0119
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisions- och redovisningsverksamhet men även konsulttjänster inom skattelagstiftning och organisation och därmed förenlig verksamhet.
Elwira Flodin AB
Org.nr: 556529-7735
Aktiebolaget ska bedriva frisörverksamhet och hudvård, handel med presentartiklar och inredning samt konsulttjänster inom administration och redovsning ochdärmed förenlig verksamhet.
EmJo HB
Org.nr: 969756-7957
Bolaget ska bedriva samt sälja konsulttjänster inom äventyrsarrangemang, eventverksamhet, konfektion och övriga textilprodukter, taxinäringar.
Engco Invest AB
Org.nr: 556258-4739
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier, övriga värdepapper och fastigheter, administrera förvaltade bolag, driva handel med skeppsförnödenheter, driva handel med kol och olja och konsulttjänster ...
Expertum Consulting AB
Org.nr: 556971-4651
Bolaget erbjuder konsulttjänster med management inriktning inom privat och statlig sektor, med projektledning som specialitet. Tjänster erbjuds inom projektledning, management, rådgivning, strategi, utbildning och verksa ...
Faham Service & Utbildning AB
Org.nr: 556990-3700
Bolaget skall bedriva verksamhet inom handel, import och export av främst livsmedel, vård och omsorg, personlig assistans, kaféverksamhet, fritidsverksamhet, skola, uthyrningsverksamhet så som boende till migrationsverke ...
Fastighetsmäklare Rolf Ekström AB
Org.nr: 556828-4367
Bolaget ska bedriva mäklartjänster och konsulttjänster i övrigt inom fastighetsbranchen.
Fiberdata AB
Org.nr: 556644-7578
Bolaget skall försälja och utveckla elektronikprodukter, främst inom data- och telekommunikation samt utföra konsulttjänster inom området elektronik, data- och telekommunikation, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. ...
Fyra Linjer Teknik AB
Org.nr: 556314-9235
Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av konsulttjänster, försäljning av hård- och mjukvara, import av hård- och mjukvara samt import av tjänster inom databanschen, handel med värdepapper samt fastighetsförval ...
Förvaltnings AB Billsbo
Org.nr: 556301-2243
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och finansiella tillgångar samt utföra konsulttjänster inom vård- och behandlingshem samt därmed förenlig verksamhet.
Gavletech AB
Org.nr: 556859-6919
Aktiebolaget ska marknadsföra, sälja och producera konsulttjänster inom driftsäkerhet, produktionsteknik, ledningsstöd samt projektledning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva däckverkstad, reparation ...