Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Gävle

AB Delichon
Org.nr: 556521-8491
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom det fastighetsekonomiska området, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ADETE AB
Org.nr: 556074-5233
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Aktiebolaget Husfabriken, Gefle/Dala
Org.nr: 556943-8129
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster avseende försäljning och marknadsföring företrädelsevis inom bygg- och fastighetsbranschen, handel med fastigheter, byggnadsverksamhet, värdepappershandel och därmed f ...
Bokföringsgruppen 25 AB
Org.nr: 556959-3790
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet bedriva redovisningstjänster, administrationstjänster, bokföringstjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga, uppföra och förvalta fastigheter samt bedri ...
Bostad Nova i Gefle AB
Org.nr: 556613-5595
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bostaden i Engesberg AB
Org.nr: 556537-7792
Bolaget skall ägna sig åt förmedling av bostadsrätter och fast egendom, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Brobryggen Intressenter AB
Org.nr: 556950-1785
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brynäs Näringsfastigheter 01 AB
Org.nr: 556937-3672
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
CH Försäljning AB
Org.nr: 556752-2536
Bolaget ska bedriva partihandel med virke och andra byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
City Mäklaren i Gävle AB
Org.nr: 556657-3167
Bolaget skall bedriva mäkleriverksamhet med förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Dina Mäklare i Gävleborg EF
Org.nr: 769618-0681
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förmedla bostadsrätter, villor, fritidshus, tomter, komeriella fastigheter, utföra värderingar samt bedriva med ändamålet i övrigt förenl ...
ECOBOOR Oil Eater Natur Care AB
Org.nr: 556217-4341
Bolaget skall bedriva försäljning av miljöprodukter, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fagergrens Fastighetsbyrå AB
Org.nr: 556135-9323
Bolaget skall förmedla fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Lysgatan 2 AB
Org.nr: 556827-9821
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsgruppen Nästgårds AB
Org.nr: 556970-3571
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet på eget eller andras uppdrag. Bolaget ska indte driva någon verksamhet som avse i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverk ...
Fastighetsmäklare Lotta Froms AB
Org.nr: 556829-5819
Bolaget ska bedriva mäklartjänster.
Fastighetsmäklare Rolf Ekström AB
Org.nr: 556828-4367
Bolaget ska bedriva mäklartjänster och konsulttjänster i övrigt inom fastighetsbranchen.
Fastighetssnabben AB
Org.nr: 556197-7033
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, parkeringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Geflemäklaren i Gävle AB
Org.nr: 556708-4503
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranchen samt byggnadsverksamhet. Förvärva, avyttra, äga, förvalta och förmedla fast egendom, lokaler, lägenheter och värepapper sa ...
GIace Consulting AB
Org.nr: 556612-9846
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, konsultuppdrag inom Geografiska Informations System (GIS), utveckling av system för E-business och E-learning jämte därmed förenlig verksamhet.