Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aurenav Sweden AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster inom redovisning, skatte- och ekonomirådgivning, löneadministration och juridik, IT-säkerhet och relaterad regelefterlevnadskontroll, personalförflyttningstjänster och bostadsförmedling samt att bedriva medieverksamhet såsom nättidskrifts- och bokförlagsverksamhet, annonsförsäljning, och med sagda ändamål förenlig verksamhet."
Org.nr: 556984-0779
Företagsform: Aktiebolag