Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Farsta

AB Skandic Omsorg
Org.nr: 556877-4508
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, rekrytering, annonsförsäljning, marknadsformningsverksamhet i form av utformning, tryck, rådgivning, skapa hemsidor, datorprogrammering, bokföring, konsulting admi ...
Aurenav Sweden AB
Org.nr: 556984-0779
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster inom redovisning, skatte- och ekonomirådgivning, löneadministration och juridik, IT-säkerhet och relaterad regelefterlevnadskontroll, personalförfly ...
Nomnom AB
Org.nr: 559004-6180
Bolaget skall bedriva verksamhet inom internetbranschen såsom drift av webbplatser, annonsförsäljning, handel med domännamn samt därmed förenlig verksamhet.