Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Farsta

Arbetskraft i Söderort AB
Org.nr: 556855-0361
Bolaget skall bedriva bemanning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet samt utföra hantverksuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Aurenav Sweden AB
Org.nr: 556984-0779
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster inom redovisning, skatte- och ekonomirådgivning, löneadministration och juridik, IT-säkerhet och relaterad regelefterlevnadskontroll, personalförfly ...
Berggren Business Design AB
Org.nr: 556801-7098
Försäljning, design och konsultverksamhet kring arbetskläder, uniformer, profiltextil, presentreklam och säkerhetsprodukter. Samt värdepappershantering.
Borättsbyrån juridik i Stockholm AB
Org.nr: 556789-1212
Juridisk byrå med inriktning mot försäljning av fastighetsrelaterade juridiska och ekonomiska tjänster.
Charterhouse AB
Org.nr: 556723-3324
Bolaget skall för kunders räkning inköpa tjänster för trycksakshantering och urtskriftshantering, tillhandahålla konsulttjänster inom tryckhantering och utskriftshantering även idka därmed förenlig verksamhet.
Hållbarhetscirkeln enblom konsult AB
Org.nr: 556843-6058
Konsultverksamhet innefattande rådgivning, utbildning och information till verksamheter som vill arbeta hållbart. Hållbarhet i detta avseende innefattar tre huvudsakliga perspektiv: hållbar ekonomi, hållbar kvalitet, hål ...
Koordinaten Holding AB
Org.nr: 556678-3352
Bolaget skall helt eller delvis äga och aktivt utveckla rörelsedrivande företag inom bygg och entreprenad-området, bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, ekonomi och juridik gentemot rörelsedr ...
Lex Press AB
Org.nr: 556668-6415
Bolaget skall bedriva försäljning av nyhetstjänster inom skatt och juridik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Merriage AB
Org.nr: 556885-6149
Företaget ska bedriva verksamhet med utveckling och kreativitet i fokus. Följande verksamhetsområden är de centrala i verksamheten: 1. Tjänsteverksamhet inom samhällsutveckling 2. Tjänsteverksamhet inom processledning 3. ...
Måns Möller AB
Org.nr: 556841-5169
Bolaet ska bedriva festunderhållning såsom stand-up comedy, discjockeyverksamhet, teater och musikunderhållning samt promotion, event marketing och reklamverksamhet såsom radiojinglar och reklamfilm ävensom idka därmed f ...
NeoGroup KB
Org.nr: 969679-9304
Export och import samt försäljning byggnadsmaterial, verktyg samt metaller och spritdrycker, vin och starköl. Export och import samt försäljning av alla slags bilar och reservdelar samt el och vitvaror. Marknadsföring i ...
PERM Redovisning AB
Org.nr: 556912-5528
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom företagsekonomi med huvudinriktning på redovisning, beskattning och juridik för småföretag och föreningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
PNTZ Vägen Ut HB
Org.nr: 969733-9878
Skivbolagsverksamhet, producentverksamhet, eventbolag, dansverksamhet, studioverksamhet.
Polbaltica, Svensk-Polska Befraktningsaktiebolaget
Org.nr: 556050-3699
Bolaget skall bedriva internationell sjöfart och inom denna näringsgren verka som skeppsmäklare och befraktare, skeppsklarerare, assuransförmedlare, köpare och säljare av fartygsutrustning, ävensom idka därmed jämförlig ...
Sohlman Mård Enterprises AB
Org.nr: 556733-0500
Bolaget konceptutvecklar, driver och producerar marknads kommunikation, som events, reklamfilm, viralakampanjer, design och föreläsningar. Vi bistår även andra företag och privat- personer med personlig utveckling i all ...
Stockholm bygg & Service AB
Org.nr: 556952-0215
Bolaget ska bedriva bygg- & fastighetsservice, samt därmed förenlig verksamhet.
Svenskt webbarkiv AB
Org.nr: 559011-3303
Bolaget skall bedriva IT-tjänster inom utveckling, design och rådgivning, samt arkivering av webbplatser och därmed förenlig verksamhet.
SWEDEN COFFEE SCHOOL HB
Org.nr: 969751-9941
Utbildningar, konsulttjänster, event och handel med kaffe, te och därmed förenliga produkter.