Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Magnus Hansson Konsult AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom teknik, administration, livsmedel, marknadsföring, kommunikation, design, ekonomi samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och driva därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556954-5790
Företagsform: Aktiebolag