Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ELMIO AB

"Bolaget skall ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom områdena marknadsföring, redovisning och företagsutveckling. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556914-2366
Företagsform: Aktiebolag