Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Event & konsultbolaget Enköping AB

"Bolaget skall jobba med musikproduktion, arrangera events, teambuilding, konferenser, pedagogisk verksamhet och därtill förknippade verksamheter. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Events - Juridik - Konferenser - Konsult - Teambuilding
Org.nr: 556907-5194
Företagsform: Aktiebolag