Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Enköping

BE.T. JURIDIK & FINANS AB
Org.nr: 556677-1340
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultation inom juridik och ekonomi samt import och handel med evenemangsbiljetter jämte handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bokföringsbyrån i Enköping AB
Org.nr: 556739-0793
Bolagets verksamhet ska vara att bolaget ska utföra konsulttjänster inom redovisning, ekonomi- och organisation samt juridik och skatter, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ha ...
Clas Berggren Consulting AB
Org.nr: 556959-3907
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energiteknik, VA- teknik, kollektivtrafik och IT samt verka inom foto och bildbehandling och idka därmed förenlig verksamhet.
Duktil AB
Org.nr: 556639-1719
Bolaget skall utföra elinstallationer, idka fastighetsförvaltning, idka byggnadsverksamhet, idka åkeriverksamhet, utföra fordonsreparationer, arbeta med systemutveckling, utföra konsult- och utvecklingsarbete inom IT, ek ...
Duktil Svenska AB
Org.nr: 556628-3890
Bolaget skall utföra el- och VVS-installationer. Idka byggnadsverksamhet. Utföra konsult-och utvecklingsarbete inom IT, ekonomi, juridik och administration. Arbeta med bemanningsarbete. Samt idka härmed förenlig verksamh ...
Event & konsultbolaget Enköping AB
Org.nr: 556907-5194
Bolaget skall jobba med musikproduktion, arrangera events, teambuilding, konferenser, pedagogisk verksamhet och därtill förknippade verksamheter. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom.
Fjällhotellet Lofsdalen Invest AB
Org.nr: 556516-2574
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Flavedo AB
Org.nr: 556587-5373
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom restaurang- och friskvårdssektorn samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt ...
GREON AB
Org.nr: 556907-3934
Bolaget skall nationellt och internationellt bedriva riskhantering, leverera operativa tjänster och tillhandahålla tekniska lösningar samt utbildning inom säkerhet, logistik, sjukvård och framtagande av beslutsunderlag, ...
Incach AB
Org.nr: 556917-0482
Aktiebolaget ska bedriva företagskonsultationer, rådgivning till företag och privat personer inom ekonomi och skatter, organisationsutveckling, företagsledarkonsultationer, redovisningstjänster, konsultationer avs markna ...
Itzam AB
Org.nr: 556837-9944
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, bemanning och utbildning inom ekonomi, finans och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Keep Calm Web AB
Org.nr: 559003-8252
Bolaget ska erbjuda helhetslösningar inom webbproduktion, sökmotoroptimering, affärsutveckling, utbildnings- och konsulttjänster i anslutning därtill, eventarrangemang samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Lyckebolaget i Enköping AB
Org.nr: 559026-2670
Direktförsäljning och försäljning via web av underkläder. Konsultverksamhet inom systemförvaltning och dokumentation riktat mot IT-sektorn.
Maskinringen Mälardalen EF
Org.nr: 716422-5786
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att själv eller genom annan 1. bedriva förmedlingsverksamhet inom medlemskretsen avseende medlemmarnas maskiner och andra hjälpmedel samt medlemmarnas t ...
Mälardalens Recycling AB
Org.nr: 556714-1923
Bolaget ska bedriva handel med flis för förbränning i kraftvärmeverk, krossning av trä, konsultation av miljöfrågor till kommuner, marknadföring samt därmed förenlig verksamhet.
Quantico AB
Org.nr: 556780-2078
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, agera holding bolag, investera i andra bolag och finansiella instrument, bedriva konsultverksamhet inom Fin ...
Sebbside AB
Org.nr: 556692-7223
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende översyn och service av gatubelysning. Konsultation inom administration i restaurangbranschen. Rekrytering och personaluthyrning.