Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Quantico AB

"Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, agera holding bolag, investera i andra bolag och finansiella instrument, bedriva konsultverksamhet inom Finansbranschen, byggbranschen, fastighetsbranschen och databranschen, bedriva import och export av maskiner, inventarier och varor."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Jordbruk - Juridik
Org.nr: 556780-2078
Företagsform: Aktiebolag