Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Enköping

Alf Ahlström AB
Org.nr: 556402-8990
Bolaget ska idka fastighetsförvaltning, uthyrning av jord- bruks- och anläggningsinventarier och därmed förenlig verksamhet.
Anders Brolin AB
Org.nr: 556439-3055
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, utföra entreprenadverksamhet såsom snöröjning, vägunderhåll och markarbeten, import och försäljning av maskindelar inom ...
Dreams & Coffee AB
Org.nr: 556674-2614
Bolaget ska bedriva försäljnings-, marknadsförings- och organisationskonsultationer, jordbruk, uppfödning och försäljning av hästar, arkitektverksamhet och homestyling. Utöver detta kommer bolaget att bedriva handel med ...
Esplunda Lantbruk AB
Org.nr: 556568-5137
Bolaget skall bedriva lantbruk och uthyrning av lantbruksmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
EZ Survey Sweden AB
Org.nr: 556870-2632
Marknadsundersökningar samt ranchverksamhet.
Garn Lantbruk AB
Org.nr: 556400-9289
Bolaget skall bedriva jordbruk och skogsbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Grönsöö Säteri AB
Org.nr: 556377-3240
Bolaget skall förvalta fast egendom samt bedriva jordbruksrörelse, turiströrelse och utställningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hyritania AB
Org.nr: 556490-4208
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta börnoterade och icke börsnoterade aktier och bedriva förvaltnings- och uppdragsverksamhet. Inom ramen för det skall bolaget utveckla egna och på upp- drag även samarbetspartners aff ...
Labbarp HB
Org.nr: 916701-0124
Fastighetsförvaltning, redovisning och konsultverksamhet.
Lennart Jacobsson & Co HB
Org.nr: 916407-7506
Konsult- och finansieringsverksamhet (avbetalningskontrakt, leasingavtal och reverser).
N-BY GÅRD AB
Org.nr: 556832-8560
Aktiebolagets ska bedriva personaluthyrning, äga och förvalta fast och lös egendom. Bedriva lantbruk och vindkraft. Ekonomisk konsulting inom butik.
Nibble Gård AB
Org.nr: 556527-2902
Bolaget skall bedriva verksamhet med köttdjursuppfödning, spannmålsodling och skogsbruk inom jordbruksbranschen, fruktodling, musteri, vidareförädling av bär och frukter inom livsmedelsbranschen, försäljning av dessa pro ...
Nykvarns Gård HB
Org.nr: 916931-8103
Lantbruk och på gården tillverkade produkter.
Quantico AB
Org.nr: 556780-2078
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, agera holding bolag, investera i andra bolag och finansiella instrument, bedriva konsultverksamhet inom Fin ...
Skjörby Gård AB
Org.nr: 556917-8709
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruksdrift och därmed förenlig verksamhet.
Säby Frukt & Lantbruk AB
Org.nr: 556908-0400
Föremålet för bolagets verksamhet är odling och försäljning av frukt, lantbruk med inriktning på växtodling, uthyrning av arbetskraft, värdepappers- förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
TALLMYRA AB
Org.nr: 556375-7698
Bolaget skall driva lantbruk, entreprenadverksamhet, maskinhandel med jordbruks- och entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Thorsvi Gårds AB
Org.nr: 556059-1439
Bolaget skall driva jordbruk och skogsbruk samt förvalta fast och lös egendom.
Vela Gård HB
Org.nr: 969767-4175
Jord- och skogsbruk, hästanläggning, fastighetsförvaltning, köp- och försäljning av fastigheter och värdepapper, jakt, uthyrning av maskiner, Bed and breakfast, catering samt härmed förenliga verksamheter.
WLAB AB
Org.nr: 556743-0821
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet inom anläggning samt därmed förenlig verksamhet.