Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Enköping

A Sandqvist Consulting AB
Org.nr: 556966-8378
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster och konsultverksamhet inom ekonomi. Aktiebolaget ska även förvärva och hyra ut fastigheter. Aktiebolaget ska även bedriva handel med värdepapper och ädelmetaller.
Add All AB
Org.nr: 556899-5202
Konsultation, rådgivning, utbildning och förvaltning inom områdena ledarskap, personal, ekonomi och strategisk planering samt därmed förenlig verksamhet.
AFAB, A Fritz Transmission AB
Org.nr: 556446-7586
Bolaget skall bedriva - försäljning av komponenter för linjär och roterande kraft- överföring, samt därmed förenlig verksamhet. - Konsultativ verksamhet inom ekonomi och finans samt kapital- förvaltning och därmed förenl ...
Affärskontakten Sverige AB
Org.nr: 556771-9595
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, organisationsutveckling och rådgivning. Tillhandahålla redovisningstjänster och utbildning inom ekonomi. Arbeta aktivt med styrelsearbete i externa styrelser samt därme ...
Anna Johnsson IT-Konsult AB
Org.nr: 556781-0824
Bolaget skall bedriva informations- och kommunikationsverksamhet, IT-konsultversamhet inom projektledning, systemutveckling, GIS, infrastruktur, datakommunikation och vidmakthållande av system, verksamhet inom ekonomi oc ...
Anna U Redovisning AB
Org.nr: 556944-5975
Aktiebolaget ska bedriva iförsäljning av tjänster inom företags- ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
BE.T. JURIDIK & FINANS AB
Org.nr: 556677-1340
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultation inom juridik och ekonomi samt import och handel med evenemangsbiljetter jämte handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bokföringsbyrån i Enköping AB
Org.nr: 556739-0793
Bolagets verksamhet ska vara att bolaget ska utföra konsulttjänster inom redovisning, ekonomi- och organisation samt juridik och skatter, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ha ...
Castello Consulting AB
Org.nr: 556167-6619
Bolaget skall bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter, äga och förvalta värdepapper, konsultverksamhet i företagsledning och ekonomi, försäljning av foder till husdjur samt därmed förenlig verksamhet.
Clas Berggren Consulting AB
Org.nr: 556959-3907
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energiteknik, VA- teknik, kollektivtrafik och IT samt verka inom foto och bildbehandling och idka därmed förenlig verksamhet.
Duktil AB
Org.nr: 556639-1719
Bolaget skall utföra elinstallationer, idka fastighetsförvaltning, idka byggnadsverksamhet, idka åkeriverksamhet, utföra fordonsreparationer, arbeta med systemutveckling, utföra konsult- och utvecklingsarbete inom IT, ek ...
Duktil Svenska AB
Org.nr: 556628-3890
Bolaget skall utföra el- och VVS-installationer. Idka byggnadsverksamhet. Utföra konsult-och utvecklingsarbete inom IT, ekonomi, juridik och administration. Arbeta med bemanningsarbete. Samt idka härmed förenlig verksamh ...
EcoDiem AB
Org.nr: 556836-2478
Bolaget ska bedriva försäljning av produkter och tjänster inom anläggning och trädgård. Bedriva utbildning och coachning samt konsultverksamhet inom ledarskap, personlig utveckling, ekonomi och logistik. Bolaget ska även ...
EM Karlsmyr AB
Org.nr: 556931-3645
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom HR, ledarskap, KBT, verksamhetsutveckling och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva förvaltning av fastigheter och kapital samt därmed förenlig v ...
Enköpings Redovisningsservice Förvaltning AB
Org.nr: 556201-4059
Bolaget skall utföra redovisnings- och deklarationstjänster, ekonomi- och skatterådgivning, fastighetsförmedling, enklare affärs- och familjejuridik samt därmed förenlig verksamhet.
Event & konsultbolaget Enköping AB
Org.nr: 556907-5194
Bolaget skall jobba med musikproduktion, arrangera events, teambuilding, konferenser, pedagogisk verksamhet och därtill förknippade verksamheter. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom.
Flavedo AB
Org.nr: 556587-5373
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom restaurang- och friskvårdssektorn samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt ...
Företags Supportrarna i Grillby AB
Org.nr: 556564-8663
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, ekonomi, bokföring och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet och motorsport.
GATA Konsult AB
Org.nr: 556351-3364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.