Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Enköping

2015 Holding AB
Org.nr: 556809-0632
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter, äga och bedriva handel med värdepapper och aktier, äga och förvalta fast och lös egendom samt i övrigt förenlig verksamhet.
2B Naturenergi AB
Org.nr: 556883-9533
Bolaget skall bedriva byggentreprenad, installationer och konsultverksamhet inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.
A & O Rätt Ventilation HB
Org.nr: 969681-1851
Ventilation i småhus. Elinstallationer. Utbildning inom bilindustrin (åtdragningsteknik). Rådgivande konsult inom ventilation och bilindustri.
A1:an Rörprojektering AB
Org.nr: 556792-4872
Bolagets ska bedriva konsultverksamhet inom VVS (ventilation'värme'sanitet) och kyla.
AB Christian Eggers
Org.nr: 559037-3378
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom telecom i form av projektering, dokumentation, projekt och byggledning. Bolaget skall även bedriva maskinuthyrning till entreprenader och handel med värdepapper samt därmed ...
AB Flexsell Nordic
Org.nr: 556968-7808
Försäljning av dagligvaruprodukter, säljutbildning, säljuppdrag, marknadsföringsuppdrag , webbhantering, bemanningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
AB W2E Sweden
Org.nr: 556871-7937
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom SCM (flödesekonomi) för B2B (handel mellan företag) jämte därmed förenlig verksamhet.
Ackrediterad Miljöprovning i Irsta AB
Org.nr: 556701-1852
Bolaget ska sälja och marknadsföra tjänster inom miljöområdet samt viss produktförsäljning i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
Adando Verksamhetsutvecklarna AB
Org.nr: 556603-0630
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom området verksamhets- och IT-utveckling jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriv ...
AddBridge AB
Org.nr: 556602-7081
Föremålet för bolagets verksamhet är att: Äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamh ...
Affärskontakten Sverige AB
Org.nr: 556771-9595
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, organisationsutveckling och rådgivning. Tillhandahålla redovisningstjänster och utbildning inom ekonomi. Arbeta aktivt med styrelsearbete i externa styrelser samt därme ...
Agneta Mallander AB
Org.nr: 556597-9563
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom strategi- och ledarskapsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Christian Dahlgren Partners
Org.nr: 556951-7690
Aktiebolaget ska tillhandahålla ledarskaps- och konsultverksamhet med strategisk inriktning.
Aktiebolaget OKTABINN
Org.nr: 556381-0760
Bolaget skall bedriva byggteknisk konsultverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
AktivtDeltagande dugl ek. för.
Org.nr: 769611-5331
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla metoder och att arbeta med utveckling på konsultbasis. Medlemmarna är leverantörer av föreningens tjänster. Verksamheten består ...
Alberus AB
Org.nr: 556230-8790
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, illustration, bokproduktion och produktutveckling samt förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Amnox AB
Org.nr: 556809-9641
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisations- utveckling, handel med värdepapper, handel med och uppfödning av islandshästar samt ridskoleverksamhet, uppfödning och träning av jakthundar samt konsultverksamhe ...
Angle by Wallin AB
Org.nr: 556975-9441
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet främst inom projekt- ledning och ingenjörsområdet, konsultation inom träning och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Anna Johnsson IT-Konsult AB
Org.nr: 556781-0824
Bolaget skall bedriva informations- och kommunikationsverksamhet, IT-konsultversamhet inom projektledning, systemutveckling, GIS, infrastruktur, datakommunikation och vidmakthållande av system, verksamhet inom ekonomi oc ...
APR Technologies AB
Org.nr: 556857-5871
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, produktutveckling och försäljning inom termisk konstruktion, mikrofluidik, mikroelektronik, övervakningssystem och IT för industri, medicin och rymd, samt därmed förenlig verksamh ...