Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konferenser i Enköping

Event & konsultbolaget Enköping AB
Org.nr: 556907-5194
Bolaget skall jobba med musikproduktion, arrangera events, teambuilding, konferenser, pedagogisk verksamhet och därtill förknippade verksamheter. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom.