Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hobia Konsult AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är ekonomiska och administrativa tjänster, projektledning inom administration, ekonomi och IT, marknadsföringstjänster, IT tjänster, service och underhåll av datorhårdvara, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556884-0200
Företagsform: Aktiebolag