Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Umeå

A.B.I.C. Framtid AB
Org.nr: 556039-4735
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, fastighetsförvaltning, reparation, underhåll och uthyrning av fastigheter, lokaler, bostadsrätter, fotoutrustning, juridisk konsultation, bemanningsverksamhet och undervisnin ...
Adven Värme AB
Org.nr: 556809-8536
Aktiebolaget skall utveckla, tillverka och sälja containerburna värmepannor, erbjuda driftservice och underhåll samt färdig värme från egna fjärrvärmesystem och fjärrvärmenät samt äga bolag eller aktier i bolag som verka ...
Balticgruppen Central AB
Org.nr: 556608-3951
Bolaget skall bedriva drift, underhåll, marknadsföring och försäljning av lokaler och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bilcentrum i Umeå AB
Org.nr: 556674-8066
Bolaget skall bedriva underhåll och reparationsarbeten av personbilar och lätta lastbilar, försäljning och montering av kommunikationsutrustning, köp och försäljning av fordon, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Björksta'n Maskin & Svets AB
Org.nr: 556945-3904
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra reparationer och underhåll av maskiner och verktyg inom sågverksindustrin och liknande industri och därmed förenlig verksamhet.
Björkstadens Bygg AB
Org.nr: 556338-5383
Bolaget skall låta uppföra fastigheter, reparation och underhåll av fastigheter, markarbeten, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Buref Förvaltning AB
Org.nr: 556678-2339
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning avseende underhåll och reparationer för fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
By Bike i Umeå AB
Org.nr: 556997-2572
Försäljning av sport och friluftsprodukter, cyklar med tillbehör, kläder och reservdelar. Individuell personlig anpassning av cyklar. Tränings och friskvårsaktiviteter med cykel. Företagsanpassade lösningar för cykelpend ...
Cleant AB
Org.nr: 559013-8722
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och ekonomitjänster. Försäljning av produkter och uthyrning av utrustning för rengöring och underhåll av t.ex. fastigheter, båtar, ...
Daniel Fällmans AB
Org.nr: 556919-9200
Bolaget ska bedriva konsulttjänster och produktutveckling inom IT, media, grafisk design och musik. Holding och handel med värdepapper och andra finansiella instrument. Handel och underhåll av fastigheter. Samt därmed fö ...
ECOHOUSE STHLM AB
Org.nr: 556895-5297
Bolaget skall bedriva rikstäckande byggnads- och anläggningsverksamhet, installation och underhåll av medicinteknisk apparatur och utrustning, handel med sådan utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte sk ...
Erik Phersson i Umeå AB
Org.nr: 556949-3512
Bolaget ska bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inklusive hård- och mjukvara inom musikproduktion, handel och förvaltning av värdepapper, fotografering och filmning, underhåll och handel av motorford ...
Ersträsk Vind AB
Org.nr: 556902-2311
Bolaget skall bedriva verksamhet genom projektering av vind- kraftsanläggningar, uppförande och drift av sådan anläggning samt värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva byggnation, ...
Fastighetsproffsen Nordlander & Fesse AB
Org.nr: 556939-0668
Aktiebolaget ska bedriva drift, skötsel, underhåll och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsproffsen Nordlander & Fessé Förvaltning AB
Org.nr: 556641-7332
Bolaget skall bedriva drift, skötsel, underhåll och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Funktion & Teknik (F&T) AB
Org.nr: 559021-9951
Aktiebolaget ska bedriva besiktningar av fastigheter och tekniska anläggningar. Försäljning av motorfordon och tillhörande utrustning. Datakonsult, uppfinningar (inom industrin, i huvudsak data-program, mekaniska områden ...
Hiss- och Lifteknik i Umeå HB
Org.nr: 969622-5524
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, montering och underhåll av hissar och liftar, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hobia Konsult AB
Org.nr: 556884-0200
Föremålet för bolagets verksamhet är ekonomiska och administrativa tjänster, projektledning inom administration, ekonomi och IT, marknadsföringstjänster, IT tjänster, service och underhåll av datorhårdvara, äga och förva ...
Kallisti HB
Org.nr: 969756-4012
Företaget ska bedriva utveckling, försäljning och underhåll av datorprogramvara. Företaget ska också bedriva journalistisk och konstnärlig verksamhet.
Kittla AB
Org.nr: 556829-9910
Bolaget ska bedriva produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, konsultverksamhet inom IT och marknadsföring, handel med varor, företrädesvis för hushåll och fritid, handel med apoteksvaror såsom läkemedel ...