Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Umeå

Kjellinvest AB
Org.nr: 556258-6361
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, bedriva leasingverksamhet av datautrustning, utföra underhåll, utveckling och marknadsföring av programprodukter, bedriva konsultverksamhet inom ADB och ad ...
Klockarbäcken Intressenter AB
Org.nr: 556688-9456
Bolaget skall bedriva reparationer och underhåll av tunga fordon samt idka därmed förenlig verksamhet.
LG Wännmans Rörservice AB
Org.nr: 556873-6416
Aktiebolaget ska bedriva underhåll och installationer avseende värme- och sanitetsverksamhet.
Libatrix AB
Org.nr: 556556-4787
Bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom juridik, ekonomi och data och därmed förenlig verksamhet samt fastighets- och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Med data avses programutveckling, support och ...
M.A.M Transport AB
Org.nr: 556417-3606
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, samt försäljning och underhåll av bilar och motorcyklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Markbygden Ett AB
Org.nr: 556896-0941
Bolaget skall bedriva verksamhet genom projektering av vindkraftanläggningar, uppförande och drift av sådan anläggning samt byggnation, drift och underhåll av nät för överföring av el. Bolaget äger även medverka i finans ...
Max Benefits i Umeå AB
Org.nr: 556944-0125
Handel med sport och fritidsartiklar. Entreprenadarbeten med traktorgrävare som markberedning, underhåll och vid nybyggnation av fastigheter. Reparation och underhåll av fordon och entreprenadmaskiner. Installationsarbet ...
MB Networks AB
Org.nr: 556937-9349
Bolaget ska bedriva uthyrning, installationer, service, underhåll, utbildning, konsultationer och projektering inom telekommunikation, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
N J Husvagnsservice i Umeå AB
Org.nr: 556371-9797
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av husvagnar, släpvagnar och husbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Nord Access AB
Org.nr: 556948-3125
Bolaget skall utföra höghöjdsarbete, montage, service och underhåll inom fastighet, bygg och industri samt därmed förenlig verksamhet.
Nordisk Teknik & Automationssupport AB
Org.nr: 556731-6236
Bolaget ska sälja och bedriva service och underhåll av flexibla funktionssystem inom segment robot, el och vvs samt idka därmed förenlig verksamhet.
Norrkraft Fritid AB
Org.nr: 556971-8660
Bolaget skall bedriva import, export, försäljning och uthyrningsverksamhet av och med främst bastuflotte, badtunna, motorfordon, bryggor och verktyg, anordnande av jakt- och fiskeevent, personaluthyrning, import, reparat ...
Norrland Express AB
Org.nr: 556865-9881
Bolaget kommer att bedriva flyttfirma. Bohagstransporter, kontorsflyttningar, godstransporter. Upp och ned packning och av bohag samt kontor. Magasinering och lagerhållning. Uthyrningen av expressarbetare samt CE-chauffö ...
Northupdate HB
Org.nr: 969720-4759
Bolaget ska bedriva och utveckla verksamhet inom internetbranschen såsom ehandel, drift och underhåll av webbplatser, internetportaler och webbtjänster. Äga, förvalta samt bedriva köp och försäljning av annonser, tidning ...
Peder Johanssons Allservice AB
Org.nr: 556958-2140
Bolaget ska bedriva reparationer och underhåll av fordon och entreprenadmaskiner, bedriva import av fordon och fordonsdelar och utföra markarbeten. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed fören ...
PMO Läkartjänster AB
Org.nr: 556644-5028
Bolagets verksamhet ska vara att bistå med läkartjänster, förvaltning och underhåll av fastigheter samt handel med finansiella instrument.
Privafix AB
Org.nr: 559007-6252
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, service och underhåll på sjukvårdsutrustning och veterinärutrustning.
R. Hedlunds Electronic AB
Org.nr: 556308-6957
Försäljningsuppdrag inom data och telekommunikation. Installation och underhåll av infrastruktur för data och telekom och därmed förenlig verksamhet till både försäljningsuppdrag samt installa- tion och underhållsarbeten ...
Rehnfors Bil AB
Org.nr: 556707-3886
Bolget ska bedriva underhåll och reparationsarbeten av person- bilar och lätta lastbilar, försäljning och montering av kommunikationsutrustning, köp och försäljning av fordon, äga och förvalta värdepapper samt idka därme ...
Skogberget Vind AB
Org.nr: 556902-4069
Bolaget skall bedriva verksamhet genom projektering av vindkraftsanläggningar, uppförande och drift av sådan anläggning samt värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva byggnation, d ...