Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Umeå

2 R i Umeå AB
Org.nr: 556772-0858
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
4 Invest Fastigheter AB
Org.nr: 556715-3605
Bolaget ska äga och förvalta samt bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
64 Psykologi AB
Org.nr: 556772-6723
Bolaget ska bedriva psykologitjänster, förvaltning av värdepapper och fastigheter, konsultationstjänster avseende företagsledning, försäljning och produktion av sportartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
A & A Byggidédesign AB
Org.nr: 556790-9295
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse med inriktning på i första hand reparationer och ombyggnader av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
A-Golv och Fastigheter AB
Org.nr: 556295-3827
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
A.B.I.C. Framtid AB
Org.nr: 556039-4735
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, fastighetsförvaltning, reparation, underhåll och uthyrning av fastigheter, lokaler, bostadsrätter, fotoutrustning, juridisk konsultation, bemanningsverksamhet och undervisnin ...
A.J.O i Umeå AB
Org.nr: 556485-7091
Bolaget ska bedriva mäkleri av fastigheter, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A.W.O. i Umeå AB
Org.nr: 556239-1622
Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter och värdepapper, samt utöva därmed förenlig verksamhet.
AB BergFors Umeå
Org.nr: 556969-2600
Fastigheter, hyreslägenheter och tjänster inom fastighetssektorn.Försäljning av varor i form av exempelvis byggprodukter.
AB Björks Snickerifabrik AB
Org.nr: 556418-3613
Bolaget skall bedriva byggnadssnickeriverksamhet samt äga förmedla och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Bolof
Org.nr: 556875-5614
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Bostaden i Umeå
Org.nr: 556500-2408
Bolaget skall inom Umeå kommun förvärva, avyttra,äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga och förvalta bostäder med hyresrätt, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget får även bygga och försä ...
AB Bovalvet
Org.nr: 556875-7479
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
AB J A Henriksson & Co
Org.nr: 556715-9347
Aktiebolaget ska bedriva åkeri och transportförmedling, äga och förvalta aktier och fastigheter samt förmedla försäljning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AB Kalili
Org.nr: 556876-3709
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Mätaren 15
Org.nr: 556832-9394
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Pumpen 4 i Umeå
Org.nr: 556832-9378
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Saanen
Org.nr: 559038-3120
Bolaget ska äga aktier i svenska och utländska bolag samt bedriva rådgivning inom affärsutveckling, information, kommunikation, PR, företagsorganisation, marknadsföring, samhällskontakter, fastighetsutveckling, sportsman ...
AB Sinum Styrelse & Affärsutveckling
Org.nr: 556870-6948
Styrelsearbete samt affärsutveckling i egna ägda bolag eller som professionell styrelseledamot i bolag med inriktning mot media, fastigheter, hotell & restaurang.
AB Wasserngrat
Org.nr: 556850-1729
Bolaget ska bedriva konsultation och rådgivning inom affärsutveckling, information, kommunikation, PR, företagsorganisation, marknadsföring, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig ...