Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Umeå

A.J.O i Umeå AB
Org.nr: 556485-7091
Bolaget ska bedriva mäkleri av fastigheter, förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Acanto Redovisning AB
Org.nr: 556121-0401
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå, ekonomiska konsultationer, bolagsbildning och därmed förenlig verksamhet.
Acciri Ekonomi AB
Org.nr: 556740-7076
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Acredo Umeå AB
Org.nr: 556159-1016
Bolaget skall medverka vid datorisering av småföretag, redovisningstjänster, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
ADLI Ekonomi AB
Org.nr: 556754-9240
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom löpande bokföring, bokslut, skattekonsultationer, försäljning av datautrustning och hemelektronik, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Olofsson/Norgren Fastigheter
Org.nr: 556395-5912
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ekonomi, fastighets- förvaltning, elinstallationer och värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Amicus Redovisning AB
Org.nr: 556841-2901
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Argos Revision AB
Org.nr: 556563-2162
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, ekonomisk administration, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Athena Omsorg AB
Org.nr: 556924-3511
Bolaget ska bedriva verksamhet inom hemtjänst samt därmed förenlig verksamhet.
Baker Tilly Umeå AB
Org.nr: 556754-8192
Bolaget skall bedriva revision och revisionsnära tjänster, redovisningstjänster och fakturascanning samt därmed förenlig verksamhet.
Barolo Consult AB
Org.nr: 556957-4824
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning och konsultation åt företag och privatpersoner, konsultation och rådgivning avseende arbetsrätt och personalrelaterade frågor, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed före ...
BDO Umeå AB
Org.nr: 556226-1007
Aktiebolaget ska bedriva yrkesmässig revision samt därmed förenlig verksamhet.
BerNad Ekonomitransport KB
Org.nr: 969729-5898
Redovisning och övriga ekonomiska och juridiska tjänster. Utbildning inom transportsektorn samt utförande av transporter och liknande fordonstjänster.
Björkstaden Konsult AB
Org.nr: 556867-8105
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster och ekonomiska konsultationer, förvaltning fastigheter, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Björkstadens Ekonomibyrå AB
Org.nr: 556939-1468
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå, konsultverksamhet inom ekonomi och skatter med målgrupp små och medelstora företag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bokföringstjänst Per-Erik Karlsson AB
Org.nr: 556215-6793
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende bokföringsbyrå, fastighetsmäkleri, tapetserarverkstad samt travsportverksamhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bäckström Ekonomitjänst i Vindeln AB
Org.nr: 556449-0257
Bolaget skall utföra tjänster inom det ekonomiska området såsom redovisning, deklarationer, utredningar och fastighetsmäkling samt därmed förenlig verksamhet.
Canterium Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556689-3193
Bolaget skall bedriva redovisning- och ekonomikonsultverksamhet, travhästverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
CityRevision i Umeå AB
Org.nr: 556447-3303
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Correct Redovisning i Umeå AB
Org.nr: 556696-6569
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt rådgivning kring redovisningsfrågor och därmed förenlig verksamhet.