Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Umeå

100% Åsa AB
Org.nr: 556822-6905
Bolaget skall bedriva hållbar utveckling med inriktning på samhällsbyggnad och offentlig sektor. Bolaget skall kunna ingå som delägare i andra bolag.
A Ba Bo Lo AB
Org.nr: 556675-7141
Bolaget skall bedriva handel med kläder, smycken, underkläder och inredning inom Sverige men även import och export av dessa saker. Driva agentur, konsult inom mode- accesoar- och klädbranschen såsom rådgivare vid inköp, ...
A W Doctor AB
Org.nr: 559031-6120
Bemanna landsting och privata inrättningar med läkare där det finns ett behov som konsult eller som underkonsult till annat bemanningsföretag. Rekrytera läkare inför uppdrag.
A. Lind Holding AB
Org.nr: 556809-6258
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling och företagsledning, företrädesvis med inriktning mot rådgivning för affärsutveckling (affärscoaching) samt projektledning. Verksamheten skall även för ...
AB Elpro i Umeå
Org.nr: 556667-4031
Bolaget skall bedriva kontroller, besiktningar och byggledning inom elbranschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Otroligt
Org.nr: 556637-8583
Bolaget skall bedriva verksamhet inom företags- och organisationsfrågor på samtliga systemnivåer (omgivning, organisation, grupp och individ). Försäljning av kundanpassade produkter och tjänster inom ovan nämnda områden, ...
AB Sinum Styrelse & Affärsutveckling
Org.nr: 556870-6948
Styrelsearbete samt affärsutveckling i egna ägda bolag eller som professionell styrelseledamot i bolag med inriktning mot media, fastigheter, hotell & restaurang.
AB Storröjningen Förvaltning
Org.nr: 556468-7811
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi och management, medicinsk forskning och uppdragsverksamhet, finans samt kapitalförvaltning, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig ver ...
AB Svenska Välgörenhetslotterier
Org.nr: 556652-8450
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultation och rådgivning, marknadsföring, kommunikation och drift av lotterier samt tävlingar, i första hand för ideella organisationer och därmed förenlig verksamhet.
Abloom AB
Org.nr: 559009-2853
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom internetmarknadstjänster, försäljning av smycken såsom halsband, ringar, armband, örhängen och liknande samt handel med värdepapper samt därmed före ...
AC omsorg i Skellefteå AB
Org.nr: 556696-3830
Bolaget ska bedriva förstärkt familjehemsvård, rekrytering av familjehem samt konsultationer i likartad verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
ADELANTAR AB
Org.nr: 556817-5425
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet: ledarutveckling, grupp- utveckling, chefsstöd, handledning, coaching, medarbetarutveckling, rekrytering, arbetsmiljö, HR och personalfrågor, arbetsrätt och förhandling, utbildning, ...
Adelphos International Group AB
Org.nr: 556658-8207
Bolaget ska bedriva långsiktig investering genom att gå in som delägare och bidra med riskkapital i nystartade företag i Sverige och Kina och erbjuda business consulting för svenska företag som vill etablera sig på den k ...
ADEPT AB
Org.nr: 556922-2838
Bolaget ska bedriva reklambyrå, marknadskommunikation, PR, design,'fotograferingvideoproduktion och produktion av marknadsföringsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Advanced Integration Technology Umeå AB
Org.nr: 556711-9416
Bolaget ska konstruera, utveckla och tillverka mobila material- hanteringslösningar för tillverkningsindustrin.
Adventura Polaris AB
Org.nr: 556320-5086
Bolaget skall bedriva hälso och sjukvård, privat tandläkar- och medicinsk konsult samt utbildningsverksamhet inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adventures Vindelfjäll AB
Org.nr: 556971-6854
Bolaget ska bedriva individ-, organisations- och ledarskaps- utveckling med fokus på hållbart ledarskap samt friskvård. Bolaget skall bedriva verksamhet inom natur- och upplevelse- arrangemang och därmed förenlig verksam ...
AF Shipping AB
Org.nr: 556018-4201
Bolaget skall bedriva skeppsklarerings-, befraktnings-, speditions- och transportrörelse, magasinering, lagerhållning, konsult- och personaluthyrningsverksamhet, förvaltning av bolagets kapital samt därmed förenlig verks ...
Ahlman H Konsult AB
Org.nr: 556841-9534
Konsultverksamhet inom ekonomi och logistik
Aktiebolaget Meditron
Org.nr: 556101-2070
Bolaget ska bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med maskiner och transportmaterialtillbehör och därmed jämförlig verksamhet samt utveckla byggnadsprojekt och andra projekt såsom export- och marknadsinsatser i Canad ...