Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rangitoto AB

"Bolaget ska erbjuda konsulttjänster och utbildning inom ekonomi, redovisning, revision, administration och datakunskap. Att äga och förvalta aktier i onoterade bolag samt äga och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Bokföringsbyrå - Ekonomi - Konsulttjänster - Redovisning
Org.nr: 556816-6077
Företagsform: Aktiebolag