Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Visby

Biwe AB
Org.nr: 556534-2887
Bolaget skall bedriva redovisning och konsultationer inom ekonomi och affärsjuridik samt därmed förenlig verksamhet, bedriva handel med aktier, värepapper och andra finansiella instrument samt äga och förvalta fast och l ...
BIWE Holding AB
Org.nr: 556845-5397
Bolaget ska bedriva redovisning och konsultationer inom ekonomi och affärsjuridik samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva handel med aktier, värdepapper och andra finansiella instrument samt äga och förvalta fast och lö ...
BMJ på Gotland AB
Org.nr: 556931-9501
Bolaget skall bedriva verksamhet med redovisning, bokslut samt ägande av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
CityRedovisning i Visby AB
Org.nr: 556665-5857
Bolaget skall bedriva redovisning, revision, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Din Redovisning i Öst AB
Org.nr: 556975-2461
Redovisningsbyrå
Ekonomi Felix AB
Org.nr: 556888-9942
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation och rådgivning inom ekonomi och redovisning riktad mot små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.
Fole Redovisning AB
Org.nr: 556635-8510
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, rådgivning i privatekonomiska frågor, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Försäljningskonsult Göthe Eskedahl AB
Org.nr: 556085-5065
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och handel med hygieniska produkter, export av bi- salva till den finska marknaden, utföra konsultarbeten inom marknadsföring och redovisning, för ...
GGTNNO Economic Services & Consulting AB
Org.nr: 556916-5276
Bolaget skall erbjuda tjänster inom ekonomiområdet i form av, bokföring, redovisning, controlling, lönsamhetsanalyser samt projektledning.
GotRed AB
Org.nr: 556708-4792
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, utöva management services till andra dotterbolag samt inom ramen för likviditetsförvaltning och hantering av valutakursrisker för egen räkning samt genom koncernbolag ge ...
Gute Redovisning & Konsult AB
Org.nr: 556971-6128
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
JD Företagskonsult AB
Org.nr: 556612-4201
Föremål för bolagets verksamhet är redovisning, konsultverksamhet inom vindkraftsområdet och därmed förenlig verksamhet.
Jessica Berglund AB
Org.nr: 556958-1746
Bolaget ska bedriva redovisningskonsultverksamhet såsom löpande bokföring, bokslut, redovisning, fakturering och lön åt företag. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt därtill förenlig verksa ...
Kopparkärlet AB
Org.nr: 556768-3718
Föremålet för bolagets verksamhet är dels att bedriva redovisning, ekonomiska konsultationer samt härmed förenlig verksamhet, dels bedriva tillverkning och försäljning av prydnads- och bruksföremål huvudsakligen i kerami ...
Myscurities AB
Org.nr: 556769-0101
Bolagets ska bedriva redovisning, ekonomiska konsultationer samt härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare handla med värdepapper. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
P o P Art AB
Org.nr: 556478-6530
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning. Utöver detta utför bolaget även vissa arbeten inom byggbranschen.
Pryl medmera i Visby AB
Org.nr: 556743-3502
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av möbler heminredning, kläder och accessoarer samt därmed förenlig verksamhet, försäljning av tjänster inom inredning, kommunikation, event och redovisning samt därme ...
Rangitoto AB
Org.nr: 556816-6077
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster och utbildning inom ekonomi, redovisning, revision, administration och datakunskap. Att äga och förvalta aktier i onoterade bolag samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Redmus AB
Org.nr: 556959-0598
Bolagets verksamhet består av utbildning i sång, piano o artistisk verksamhet, Redovisning o ekonomikonsultverksamhet samt handel värdepapper.
Redmus HB
Org.nr: 969733-8805
Utbildning i sång och piano. Redovisning och bokföring.