Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GotRed AB

"Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, utöva management services till andra dotterbolag samt inom ramen för likviditetsförvaltning och hantering av valutakursrisker för egen räkning samt genom koncernbolag genomföra upplåning, placera överskottsmedel, genomföra köp och försäljning av valutor samt bedriva härtill liknande och förenlig verksamhet. Bolaget ska direkt elelr genom dotterbolag utveckla och driva handel med motorfordon. Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag utveckla, förvalta och driva handel med fastigheter. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning riktad mot små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Fastigheter - Redovisning
Org.nr: 556708-4792
Företagsform: Aktiebolag