Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Visby

A G W Utbildningstjänst AB
Org.nr: 556237-0329
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet av viss art, producera läromedel i form av skrivna eller audiovisuella hjälpmedel, ställa resurser till förfogande för kurser, symposier och föreläsningar, samt handla och förvalta a ...
AB Lasse Ahlqvists Fastighetsförvaltning
Org.nr: 556797-2632
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
AB Wessman & Pettersson
Org.nr: 556523-4498
Bolaget skall driva bok-, pappersförsäljning samt försäljning av multimediaprodukter, äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Abirra AB
Org.nr: 556565-7557
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen, äga och förvalta andra bolag, förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Actium Advokat AB
Org.nr: 556604-0803
Bolaget skall bedriva juridiska konsultationer, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka härmed förenlig verksamhet.
Affärskonsult Gustav Melén AB
Org.nr: 556941-4161
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, marknadskommunikation, försäljning, affärsutveckling och projektledning
Ajoli Holding AB
Org.nr: 556711-0027
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom organisation, driva en ekologisk upplevelseby med tillverkning och försäljning av diverse miljövänliga och "levande" ...
AB Familjen Tell
Org.nr: 556225-7468
Bolaget skall bedriva försäljning och reparation av optiska artiklar. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter för egen verksamhet och uthyrning av lokaler samt idka därmed förenliga verksamheter.
Aktiebolaget A.C.D.-konfektion
Org.nr: 556088-2085
Föremålet för bolagets verksamhet är detaljhandelsrörelse inom bok- sko och textilbrancherna samt inom skönhet-hälsovård och möbler-inredning. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel me ...
Aktiebolaget Gotlandshem
Org.nr: 556066-0523
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och andra anläggningar. Bolaget skall främja bostadsförsörjninge ...
Aktiebolaget Hans Göran Eklund
Org.nr: 556417-1642
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AllFörvaltning i Visby AB
Org.nr: 556836-0993
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultativ verksamhet, bokföring, samt bedriva handel med, äga och förvalta fastigheter, handel med aktier och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Allt eller inget Holding AB
Org.nr: 556999-2646
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter och värdepapper. Bolaget skall bedriva försäljning av leksaker och barnkläder i butik och via postorder. Bolaget skall bedriva bilverkstad, biluthyrning och därmed förenlig ve ...
Autobil i Visby AB
Org.nr: 556933-8212
Aktiebolaget ska bedriva handel med fordon samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt övrig lös egendom.
Autobud Pickup & Delivery Visby AB
Org.nr: 556969-9134
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva gods- och flyttransport, uthyrning av fordon, installation av data- och it-utrustning, idka handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Barlingbo Bryggeri AB
Org.nr: 556950-0639
Bolaget skall brygga öl, cider, sälja utrustning i bryggeribranchen, Skapa eventverksamhet och provningar försäljning av öl, cider och därtill förenlig verksamhet, samt fastigheter och värdepapper.
Basilica AB
Org.nr: 556548-8961
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt konsulttjänster inom idrott samt därmed förenlig verksamhet.
BCI Förvaltning AB
Org.nr: 556869-4045
Företaget ska bedriva uthyrning av inventarier inom transportbranschen, samt förvalta och bedriva uthyrning av lokaler och fastigheter. Företaget kommer även förvalta värdepapper samt bedriva handel med lös egendom inom ...
Bellux AB
Org.nr: 556073-4724
Bolaget ska bedriva verksamhet inom miljö- och renhållnings- området samt återvinning, hästavel samt trav- och galoppsport, fotografering och framkallning, detaljhandelsrörelse inom textilbranschen, äga och hyra ut fasti ...
Bertwig Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556981-2067
Bolaget skall bedriva förmedling och värdering av fastigheter, byggnader på ofri grund, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter, arrenderätter, konsulttjänster inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.