Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Gotlandshem

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och andra anläggningar. Bolaget skall främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Bolaget kan därtill idka verksamhet som naturligt anknyter till ovanstående. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556066-0523
Företagsform: Aktiebolag