Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Visby

Addmin KB
Org.nr: 969634-1156
Produktion och försäljning av ekonomiadministrativa tjänster samt heminredning och möbelrenovering, jämte jämte försäljning av miljöprodukter såsom rengöringsmedel jämte därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom ...
Advokatbyrå Berndt Bergshem AB
Org.nr: 556432-4118
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
AllFörvaltning i Visby AB
Org.nr: 556836-0993
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultativ verksamhet, bokföring, samt bedriva handel med, äga och förvalta fastigheter, handel med aktier och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
BC Jansson AB
Org.nr: 556819-0036
Bolagets verksamhet ska vara uppdragsverksamhet och konsult inom ekonomi och utbildning, kapital och fastighetsverksamhet.
BMJ på Gotland AB
Org.nr: 556931-9501
Bolaget skall bedriva verksamhet med redovisning, bokslut samt ägande av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Lindby HB
Org.nr: 916425-3347
Lantbruk, djurskötsel
CityRedovisning i Visby AB
Org.nr: 556665-5857
Bolaget skall bedriva redovisning, revision, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
CTL Visby AB
Org.nr: 559009-4990
Fastighetsförvaltning, värdepappershandel
Din Redovisning i Öst AB
Org.nr: 556975-2461
Redovisningsbyrå
Ekonomi Felix AB
Org.nr: 556888-9942
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation och rådgivning inom ekonomi och redovisning riktad mot små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult på Gotland AB
Org.nr: 556466-1295
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet jämte redovisningsverksamhet, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Engström Ekonomi AB
Org.nr: 556503-7941
Bolaget skall bedriva management consulting och konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Focus Holding AB
Org.nr: 556068-3400
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och fast egendom, administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Fole Redovisning AB
Org.nr: 556635-8510
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, rådgivning i privatekonomiska frågor, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsredovisning Ann Tell AB
Org.nr: 556832-1706
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet jämte redovisningsverksamhet , handel med värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
GGTNNO Economic Services & Consulting AB
Org.nr: 556916-5276
Bolaget skall erbjuda tjänster inom ekonomiområdet i form av, bokföring, redovisning, controlling, lönsamhetsanalyser samt projektledning.
Gotenhof AB
Org.nr: 556429-7413
Bolaget skall idka detaljhandel med textilier och husgeråd, konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gotland Visby Lagern 12 AB
Org.nr: 556709-5632
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Gotlands Ekonomitjänster AB
Org.nr: 556847-2335
Bolaget ska bedriva ekonomi- och redovisningstjänster såsom grundbokföring-moms- och skatteredovisning-bokslut- deklarationer-årsredovisningar-löneredovisning-fakturering.
Gotlands Hus-service AB
Org.nr: 556818-2272
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- skötsel, städuppdrag samt försäljning av producerade bilder och foton. Företaget skall även sälja tjänster inom kontor och ekonomi.