Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Visby

A.T.F. Consulting AB
Org.nr: 556376-0080
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och IT-sektorn. Bygg, Design & Inredningsverksamhet.
Artur Konsult AB
Org.nr: 556319-2326
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom restaurang-, catering- och konferensverksamhet. Bolaget ska även bedriva häst- och travsportsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig v ...
B Wallentin Konsult AB
Org.nr: 556854-5486
Företaget skall bedriva konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring, organisation och ekonomi hos företag. Företaget skall även bedriva livsmedelsproduktion av ägg och grönsaker, livsmedelsförädling och försäljning ...
BAM Produktion AB
Org.nr: 556851-9846
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva event och uthyrningsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
BC Jansson AB
Org.nr: 556819-0036
Bolagets verksamhet ska vara uppdragsverksamhet och konsult inom ekonomi och utbildning, kapital och fastighetsverksamhet.
Bertwig Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556981-2067
Bolaget skall bedriva förmedling och värdering av fastigheter, byggnader på ofri grund, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter, arrenderätter, konsulttjänster inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Biwe AB
Org.nr: 556534-2887
Bolaget skall bedriva redovisning och konsultationer inom ekonomi och affärsjuridik samt därmed förenlig verksamhet, bedriva handel med aktier, värepapper och andra finansiella instrument samt äga och förvalta fast och l ...
BIWE Holding AB
Org.nr: 556845-5397
Bolaget ska bedriva redovisning och konsultationer inom ekonomi och affärsjuridik samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva handel med aktier, värdepapper och andra finansiella instrument samt äga och förvalta fast och lö ...
Bloom Sandgren HB
Org.nr: 969680-6810
Konsultverksamhet ekonomi-, trädgårdsanläggningsverksamhet. Finansiella placeringar. Fastigheter.
Bovidhavet EF
Org.nr: 769619-2033
Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att erbjuda medlemmarna marknadsföringssamarbete, gemensam kompetensutveckling och omvärldsorentering, erfarenhetsutbyte, kvalitetssäkring och a ...
Britse Event & Consulting AB
Org.nr: 556958-8055
Aktiebolaget ska bedriva artistisk verksamhet. Konsultuppdrag inom musik, kultur, event, marknad, kommunikation, nöje och övrig besöksnäring så som restaurang, hotell, camping och övriga boendeanläggningar samt därmed fö ...
Clustera Sverige AB
Org.nr: 556743-1365
Bolaget ska bedriva renoldlat koncept för hemtjänster, upphandlingstjänster, bemanningstjänster och rekryteringstjänster till privat och offentlig sektor med fokus på praktiska lösningar för kunden. Bolaget skall vara et ...
CMAR HB
Org.nr: 969755-5333
Företaget skall bedriva konsultverksamhet och eventproduktion inom nöjes-, restaurang-, och nattklubbsbranschen samt arbeta med artistbokningar, försäljning av kläder och annan därmed förenlig verksamhet.
Economica Konsult i Visby AB
Org.nr: 556918-5605
Konsultverksamhet inom ekonomi, fastighets- och aktieförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
eddy Se AB
Org.nr: 556580-8077
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom juridik och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi Felix AB
Org.nr: 556888-9942
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation och rådgivning inom ekonomi och redovisning riktad mot små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.
EMG Konsult AB
Org.nr: 559007-6153
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av maskiner och utrustning inom byggbranschen, försäljning av vin, sprit och livsmedel främst inom hotell- och restaurangbranschen och konsultverksamhet som eventkoordin ...
Engström Ekonomi AB
Org.nr: 556503-7941
Bolaget skall bedriva management consulting och konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Gotenhof AB
Org.nr: 556429-7413
Bolaget skall idka detaljhandel med textilier och husgeråd, konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gotland On Tour AB
Org.nr: 556966-7313
Bolaget skall bedriva musik- och nöjesverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom.