Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Visby

Reko Allians i Visby AB
Org.nr: 559005-9159
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra revisionsinsatser i svenska och utländska juridiska personer, bedriva redovisning och affärsrådgivning samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi- och affärsutveckling, fr ...
Renmossen konsult AB
Org.nr: 556349-3229
Bolaget skall bedriva redovisning och konsulttjänster inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Revision och Redovisning på Gotland AB
Org.nr: 556942-9045
Bolaget ska bedriva revision- och redovisningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Svensk Totalredovisning STOR AB
Org.nr: 556211-7209
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende konsult- och datatjänster samt kurser inom administration och redovisning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Svensk Totalredovisning STOR i Visby AB
Org.nr: 556294-6862
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena administration, data och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Visby Invest AB
Org.nr: 556336-7647
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt köp, försäljning och uthyrning av fastigheter samt konsultverksamhet inom entreprenörskap och redovisning.
Winkonsult AB
Org.nr: 556546-3071
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informations- teknologi, multimediabearbetning, publicering, redovisning och utredningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Åke Brandenfeldt Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556420-9384
Bolaget skall tillhandahålla tjänster avseende ekonomisk redovisning och ekonomisk konsultation samt driva handel med ädelmetaller samt därmed förenlig verksamhet.