Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Visby

4.0 Life AB
Org.nr: 556467-6517
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet i form av konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning, administration, bygg, bredband, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier i onoterade bolag
boendeVisby AB
Org.nr: 556497-5414
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning innefattande administration, service och andrahandsuthyrning av bostäder och lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast eg ...
Gotenhof AB
Org.nr: 556429-7413
Bolaget skall idka detaljhandel med textilier och husgeråd, konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hemse Fjäderfä AB
Org.nr: 556119-1759
Bolaget skall bedriva import och export av varoro samt grossistverksamhet inom livsmedel. Bolaget skall även bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi och administration, bedriva förmedling och förvaltning av riskkapit ...
MB Systemutveckling AB
Org.nr: 556484-5468
Bolagets verksamhet är utveckling och underhåll av datasystem för administration och produktstyrning inom segmentet industriell IT och därmed förenlig verksamhet.
PEG Förvaltning AB
Org.nr: 556627-9781
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper.
Petitum HB
Org.nr: 916425-5201
Konsultverksamhet med inriktning mot ekonomi, juridik och administration. Långfristiga och kortfristiga investeringar i fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Rangitoto AB
Org.nr: 556816-6077
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster och utbildning inom ekonomi, redovisning, revision, administration och datakunskap. Att äga och förvalta aktier i onoterade bolag samt äga och förvalta fast och lös egendom.
SaleTech Visby Consult AB
Org.nr: 556714-4349
Bolaget ska verka som konsult åt företag i frågor kring sälj- och inköpsprocesser, administration, personal, företagsekonomi, avtal. Dessutom skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning, värdepappershandel samt därmed fö ...
Svensk Totalredovisning STOR AB
Org.nr: 556211-7209
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende konsult- och datatjänster samt kurser inom administration och redovisning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Svensk Totalredovisning STOR i Visby AB
Org.nr: 556294-6862
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena administration, data och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.