Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PREVECON AB

"Bolaget skall bedriva tekniska konsulttjänster inom brandskydd, riskhantering och miljö, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Bygg - Konsult - Konsulttjänster
Org.nr: 556743-1068
Företagsform: Aktiebolag