Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Göteborg

19 79 Bygg AB
Org.nr: 556739-0389
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeri-, måleriverksamhet och byggnadsentrepenad samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
4 Comp AB
Org.nr: 556879-1783
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och renovering, inköp av material, bedriva konsultationer, projektledning, rådgivning inom säkerhet, kvalitet och management, samt äga och förvalta värdepapper samt där ...
4D Bygg AB
Org.nr: 556849-0824
Byggfirma med inriktning på entreprenader, teknisk rådgivning, arkitektoniska lösningar, konstruktion, arbetsledning.
4E, arkitektur och narkos AB
Org.nr: 556848-1617
Bolaget ska bedriva tjänster inom arkitektur och medicin.
99% Fastigheter AB
Org.nr: 556547-1538
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga, förvalta och hyra ut fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
99% Rental AB
Org.nr: 556633-8686
Bolaget skall bedriva uthyrning av byggnadsställningar och dess tillhörande produkter, maskiner och fordon samt därmed förenlig verksamhet.
A & B Svensk Besiktning & Byggkonsult KB
Org.nr: 969682-7550
Idka handel, äga och förvalta fast egendom. Byggkonsult inom byggkonstruktion & inredningsdesign. Konsult inom byggprojektering, våtrum, överlåtelse & entreprenadbesiktningar. Fasadputs, värmeisolering, inre & yttre reno ...
A & B Trivsel Bygg AB
Org.nr: 556701-6646
Bolaget ska bedriva import, export, byggnation och försäljning av byggnader och bebyggda fastigheter och fastigheter inom Europeiska Unionen, konsult & byggprojektering, entreprenad- arbeten inom byggsektorn, samt värdep ...
A K Contracting and Consulting AB
Org.nr: 559000-9568
Konsultverksamhet inom mekanik, konsultverksamhet inom bygg- industri. Import och försäljning av cyklar.
A. LUNDIN BYGG OCH UNDERHÅLLSSERVICE KB
Org.nr: 916850-6625
NY- OCH OMBYGGNAD, STÄDNING OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL
AB B2B Service Göteborg
Org.nr: 556969-2709
Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet. Konsultverksamhet kring företagsetableringar inom EU och därmed förenlig verksamhet.
AB Byggruppen i Marieholm-Göteborg
Org.nr: 556931-3868
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom bygg såsom snickeriarbeten, takbeläggningar, plåtarbeten, golvarbeten, måleriarbeten, rivningsarbeten, projektering, byggbesiktning, konsultaion, städning, glasarbeten, elarbeten, ...
ABAKO International Partners AB
Org.nr: 556239-6910
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i anslutning till planering och byggande, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva förlagsverksamhet samt därmed förenlig v ...
ABB Inocean AB
Org.nr: 556873-1920
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva projektledning inom offshorebranschen, tekniskt stöd vid försäljning, inköp och leverans av offshoreplattformar, samt därmed förenlig verksamhet.
Abrigo Konsult HB
Org.nr: 969763-1217
Konsult inom affärsområdenda, projektledning (bygg), företagsutveckling, juridik, finansiering samt ekonomisk och teknisk förvaltning inom fastighetsområdet.
Access Måleri & Entreprenad AB
Org.nr: 556817-6183
Bolaget ska bedriva måleri-, bygg-, trädgårds- och fastighetsser- vice jämte därmed förenlig verksamhet.
AckTech Affärsutveckling HB
Org.nr: 969693-3887
Konsultverksamhet. Agentur för: Fönstersystem. VVS-produkter. köksinredning. Plastemballage. Hygienartiklar. Förmedling av affärskontakter inom: Teknik. Jordbruksprodukter. Tjänster, agenturer inom: Patenterade fönstersy ...
ACUA Consulting AB
Org.nr: 556941-1795
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom konstruktionsberäkning, simulering och projektledning samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva placering av likvida medel i värdepapper.
AD-Bygg AB
Org.nr: 556298-5274
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse samt äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ADA Bygg AB
Org.nr: 556646-0902
Bolaget skall bedriva bygg- och rivningsarbeten, grovstädning på byggarbetsplatser samt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.