Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Göteborg

AB Emyra
Org.nr: 556850-0713
Bolaget skall tillhandahålla IT-lösningar, tekniska lösningar samt konsulttjänster, utveckling och support till företag och organisationer även som idka därmed förenlig verksamhet.
AB Sjuskrapan Holding
Org.nr: 556621-3087
Bolaget skall bedriva arkitektrörelse, utföra byggnadstekniska konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta såväl lös som fast egendom.
Acelica AB
Org.nr: 556695-0829
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom områdena redovisning, affärsutveckling, trendbevakning inom livsmedelsbranschen, export och import av livsmedel, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, handel med konst ...
Actea Consulting AB
Org.nr: 556592-5053
Bolaget ska bedriva verksamhet inom huvudområdet att genom föra konsulttjänster inom offentlig förvaltning och företag. Konsulttjänster inom risk och säkerhet, Integrated Logistics Support, Supply Chain Management, IT-ma ...
Active Law i Göteborg AB
Org.nr: 556904-4265
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom juridik och ekonomi, köp, förmedling och försäljning av fast egendom och värdepapper, förvaltning av lös egendom och därmed liknande verksamhet.
Adact Revisorer & Konsulter AB
Org.nr: 556631-4786
Bolaget skall bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt tillhandahålla konsulttjänster i skattefrågor.
Adapteam Consulting AB
Org.nr: 556672-6906
Bolaget verksamhet ska vara att sälja tekniska konsulttjänster samt utbildningar inom tekniska områden.
Adaptsoft AB
Org.nr: 556860-8920
Bolagets verksamhet är utveckling, anpassning och försäljning av IT-baserade lösningar för effektiv informationshantering samt att utföra konsulttjänster och utbildning inom detta område.
Advicela AB
Org.nr: 556883-6596
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda konsulttjänster inom IT-projektledning, risk management, IT- och informationssäkerhet, ekonomi, projektledning och verksamhetsstyrning samt därmed förenlig verksamhet.
AF - A Real Adviser AB
Org.nr: 556908-5409
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri och konsulttjänster inom fastighetssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Affärs- & Kreditinformation i Sverige AB
Org.nr: 556476-4289
Bolaget skall förmedla kreditupplysningar, inkassotjänster, försäkringar, larmanläggningar och konsulttjänster inom kredit- administrativa området samt att bedriva konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet och därme ...
Affärsingenjören Jan Larsson HB
Org.nr: 916899-4524
Sälja konsulttjänster inom området affärsmannaskap och tekniskt kunnande.
AHMM FOR SUCCESS AB
Org.nr: 556879-4449
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom ledarskap, förändringsarbeten och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Aijo Konsult HB
Org.nr: 969739-8221
Affärs, kultur och IT konsulttjänster.
Aktiebolaget Barken
Org.nr: 556231-2271
Bolaget skall utveckla, konstruera och marknadsföra produkter och utrustning för hamnar och sjöfart, utföra ingenjörs- och andra konsulttjänster med anknytning till nämnda verksamhetsgrenar samt därmed förenlig verksamhe ...
Aktiebolaget Emilsborg
Org.nr: 556847-4844
Bolaget skall förmedla konsulttjänster, äga respektive förvalta fastigheter, driva handel med värdepapper och fastigheter, starta upp och driva företag med inriktning mot s.k. facilities management och fastighetsägande s ...
Aktiebolaget Palatset
Org.nr: 556221-3883
Bolaget skall nationellt bedriva förmedling av läkare och annan sjukvårdspersonal till offentliga sjukhus och privata kliniker ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall nationellt bedriva rekrytering av pati ...
Akvaristen Affärsutveckling AB
Org.nr: 556539-5273
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom affärsutveckling och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Akvist Technology AB
Org.nr: 556809-7272
Bolaget ska bedriva konsulttjänster, projektledning, produktledning och affärsutveckling inom data, IT, telekom. Bolaget ska även bedriva konsulttjänster inom aktiviteter med varmluftsballong samt därmed förenlig verksam ...
AleDan Holding AB
Org.nr: 556698-8241
Bolagets verksamhet är att bedriva produktion av film, TV, reklam, musikvideo samt handel och konsulttjänster inom IT, film och videoteknik, förvaltning av aktier samt därmed förenlig verksamhet.