Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Göteborg

Gunnebo AB
Org.nr: 556438-2629
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda säkerhetslösningar inom områden som förvaring, kontanthantering, tillträdeskontroll, intrångs-, inbrotts-, stöld- och brandskydd samt att ...
Ingenjörsfirma LA Wallin HB
Org.nr: 916617-7742
Bolaget skall bedriva konstruktion, tillverkning och montering av mekanisk och elektrisk utrustning samt därmed förenlig konsult- verksamhet. Brandskydd - utbildning, kontroll. Brandteknisk rådgivning. Utbildning, idrott ...
Leif Lundin Consulting AB
Org.nr: 556662-7534
Bolaget ska bedriva konsultation inom säkerhet, brandskydd, management, organisation och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
PREVECON AB
Org.nr: 556743-1068
Bolaget skall bedriva tekniska konsulttjänster inom brandskydd, riskhantering och miljö, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Org.nr: 556598-9794
Bolaget skall verka som rådgivande ingejörer i brandskydd- och riskhanteringsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Proak Brandkonsult AB
Org.nr: 556964-6796
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster, rådgivning och produkter inom brandskydd, riskhantering, säkerhet och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Skyskol AB
Org.nr: 556717-2043
Bolaget skall bedriva utbildning avseende brandskydd samt försäljning av undervisningsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.