Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Anders Björkqvist Consulting AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet med konsulttjänster inom bygg, installations- och anläggningsbranschen och inom organisation och företagsledning, bedriva bygg-, installations- och anläggningsarbeten, äga och förvalta värdepapper, konst, ädelstenar, fastighe ter och immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konst - Konsult - Konsulttjänster - Ädelstenar
Org.nr: 556692-1622
Företagsform: Aktiebolag