Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lew-IT Consulting AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT-området, företrädesvis avseende projektledning, ävensom idka därmed förenlighet. Nybyggnation och renovering av mindre fastigheter och fritidsanläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet. Försäljning av avloppsanläggningar och andra miljöanpassade produkter, inom området vatten, sanitet och avlopp, för skärgården samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp - Datakonsult - Fastigheter - Konsulttjänster - Nybyggnation - Renovering
Org.nr: 556634-9105
Företagsform: Aktiebolag