Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Stockholm

Bimox Sverige AB
Org.nr: 556689-9133
Bolagets verksamhet ska vara entreprenadverksamhet inom vatten och avlopp, sjöentreprenad, att köpa, äga och förvalta fastigheter, utföra nybyggnation och renovering av fastigheter, import och export av byggnadsmateriel, ...
Cape Green AB
Org.nr: 559003-4467
Konsultation inom miljö- och avloppsteknik, installation av enskilda avlopp, åkeriverksamhet, markarbeten och snöröjning.
EA Källa AB
Org.nr: 556965-8528
Aktiebolaget ska bedriva projekterings och entreprenadverksamhet inom värme, vatten och avlopp.
Lew-IT Consulting AB
Org.nr: 556634-9105
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT-området, företrädesvis avseende projektledning, ävensom idka därmed förenlighet. Nybyggnation och renovering av mindre fastigheter och fritidsanläggningar samt idka därmed ...
Löfgrens miljökonsult & avlopp AB
Org.nr: 556845-4663
Bolagets verksamhet är att bedriva mark och anläggningsarbeten och försäljning av tillbehör därikring samt konsultation inom miljöfrågor, samt därmed förenlig verksamhet.
MM-Commerce AB
Org.nr: 556992-5190
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsarbeten, renoveringar, ombyggnationer, anläggningsarbeten, installation av el, vatten och avlopp.