Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HuntIT AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och IT-utveckling, för kunder ge beställarstöd avseende updragsstyrning, projektledning, kvalitetssäkring, metoder och teknik, samt därtill hörande områden såsom utbildning och allmän rådgivning, samt bedriva jakt- och friluftsarrangemang och verksamhet relaterad därtill."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Jakt - Rådgivning - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556582-6616
Företagsform: Aktiebolag